Bwyta / Eat
Bwyta ~ Eat @ Tŷ Golchi

Bwyd Eat

Manylion am fwyty Tŷ Golchi ~Details about eating at Tŷ Golchi :-

mwy / more »


Comedi / Comedy
Ymlaen ~ On @ Tŷ Golchi

Comedi ~ Comedy

Manylion nosweithiau comedi yn Tŷ Golchi ~Details of comedy nights at Tŷ Golchi:-

mwy / more »


Gigs
Ymlaen ~ On @ Tŷ Golchi

Gigs

Manylion gigs yn Tŷ Golchi ~Details of gigs at Tŷ Golchi:-

mwy / more »


Croeso i / Welcome to Ty Golchi

Ar Agor - 9:30 tan 4 Dydd Llun i Ddydd Sadwrn; 10:00 tan 3 ar Ddydd Sul (Archebion bwyd olaf am 2:30)

Open - 9:30 until 4 Monday to Saturday; 10:00 until 3 on Sundays (Last food orders at 2:30)

Mewn lleoliad perffaith rhwng trefydd prysur Bangor a Chaernarfon, llai na dau funud o’r A55, a gyda digonedd o lefydd parcio mae Ty Golchi yn le delfrydol i gyfarfod, gwledda, yfed ac ymlacio. Gweinir ein bwydlen blasus, dewis eang o winoedd a choffi ffres mewn awyrgylch hamddenol a braf bydd yn siwr o blesio gyda phob ymweliad.

Mynediad llawn i’r anabl gan gynnwys toiledau.
Cyfleusterau newid babanod ar gael.

Situated between the bustling towns of Bangor and Caernarfon, only a couple of minutes from the A55 Expressway and with ample car parking, Ty Golchi is the perfect location to meet, dine, drink and relax. Our delicious Menu, selection of fine wines and freshly ground coffee, all served in a beautifully relaxing environment will ensure a worth while visit time after time.

Full disabled access including toilet facilities.
Baby changing area available

 


Digwyddiadau / Events
Ymlaen ~ On @ Tŷ Golchi

Digwyddiadau ~ Events

Manylion digwyddiadau yn Tŷ Golchi ~ Details of events at Tŷ Golchi:-

mwy / more »

 

 

Bookmark and Share