Bwyta / Eat
Bwyta ~ Eat @ Tŷ Golchi

Bwyd Eat

Manylion am fwyty Tŷ Golchi ~Details about eating at Tŷ Golchi :-

mwy / more »


Siop
Siopa ~ yn Tŷ Golchi

Gigs

Newydd am 2015!! ~ New for 2015!!

mwy / more »


Digwyddiadau / Events
Ymlaen ~ On @ Tŷ Golchi

Digwyddiadau ~ Events

Manylion digwyddiadau yn Tŷ Golchi ~ Details of events at Tŷ Golchi:-

mwy / more »

Croeso i / Welcome to Ty Golchi

Ar Agor:

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9:30yb tan 4yp
Dydd Sul - Ar Gau

Open:

Monday - Saturday - 9:30am to 4pm
Sunday - Closed

Mewn lleoliad perffaith rhwng trefydd prysur Bangor a Chaernarfon, llai na dau funud o’r A55, a gyda digonedd o lefydd parcio mae Ty Golchi yn le delfrydol i gyfarfod, gwledda, yfed ac ymlacio. Gweinir ein bwydlen blasus, dewis eang o winoedd a choffi ffres mewn awyrgylch hamddenol a braf bydd yn siwr o blesio gyda phob ymweliad.

Mynediad llawn i’r anabl gan gynnwys toiledau.
Cyfleusterau newid babanod ar gael.

Situated between the bustling towns of Bangor and Caernarfon, only a couple of minutes from the A55 Expressway and with ample car parking, Ty Golchi is the perfect location to meet, dine, drink and relax. Our delicious Menu, selection of fine wines and freshly ground coffee, all served in a beautifully relaxing environment will ensure a worth while visit time after time.

Full disabled access including toilet facilities.
Baby changing area available


Bookmark and Share